Tất nhiên tiến bộ của công nghệ thông tin đã tạo ra cuộc cách mạng. Công nghệ đang làm biến đổi thị trường, ngành công nghiệp và cuộc sống của chúng ta. Nội dung chính của chương trình ngày hôm nay đó là CNTT đã, đang và sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta trong thế kỷ 21 này như thế nào? Đó là câu chuyện về sự biến đổi tinh tế không ngừng có thể làm chúng ta phải kinh ngạc vì những tác động của nó. Sức mạnh vượt bậc của công nghệ cùng với giá thành sản phẩm ngày càng giảm xuống hàm nghĩ giới hạn cho những ai có ý tưởng mới là vô tận. Hãy cùng những chân trời mới tham gia hành trình khám phá kỷ nguyên công nghệ thông tin.

========================================================================================================
Like me on Facebook :
Plus me on G+ :

10 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here